Információs és Tanácsadási Központ

2009-től működő akkreditált Információs és Tanácsadási Központunk, elsődleges célja a felsőhármszéki lakosság egészséges, életvitelének, életminőségének elősegítése, javítása.
Központunk személyre szabott segítséget nyújt, halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők, mindennapi élet nehézségeivel küzdő családoknak, egyénekek.
Egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújtunk, naprakész információkkal szolgálunk:
– egyetemes emberi, fogyatékkal élő, halmazottan hátrányos helyzetű személyek jogaival kapcsolatosan, támogatva ezen személyek közösségbe, társadalomba való beilleszkedését;
– életvezetési problémákkal, nehéz döntési helyzetekkel, változások, veszteségek feldolgozásának nehézségével küszködő egyéneknek;
– párkapcsolati, családi, munkahelyi, iskolai, baráti kapcsolataiban jelentkező konfliktusok kezelésében;
– stresszhelyzetekkel való hatékony megküzdésben;
– magatartási, beilleszkedési zavarral, tanulási, beszédbeli akadályokkal, nehézségekkel küzdő gyerekeknek.
Központunk szakemberei: jogász, mentálhigiénés szakember, pszichológus, logopédus, szociális munkás.

Központ a családon belüli erőszak megelőzésére, leküzdésére

2009-től működik az akkreditált szolgáltatást nyújtó Központ a családon belüli erőszak megelőzésére, leküzdésére. Célunk a felsőháromszéki családon belüli erőszak megelőzése, a bátalmazás áldozatainak védelme, biztonságos menedéknyújtás.
A központ segítséget nyújt azon személyeknek, akiknek biztonsága, testi-lelki épsége, veszélyeztetett, vagy károsodott, akik önrendelkezésükben, vagy szexuális önrendelkezésükben korlátozottak, akik testi, verbális, lelki erőszak áldozatai/elkövetői.
A családon belüli erőszak áldozatai a bántalmazás miatti krízis lezajlásáig, teljes körű, szakszerű ellátásban részesülnek.

Szolgáltatásaink:

• Egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújtunk a bántalmazott elvesztett kompetenciájának visszaszerzésében jogi, gazdasági, lelki és érzelmi szinten egyaránt
• Információkat nyújtunk az erőszak természetéről, jellegéről, dinamikájáról valamint arról, hogy áldozatként a térségben milyen szolgáltatások és segítségek érhetők el (pl. munkalehetőségek, bölcsőde, óvoda, iskola, jogi segítség, támogató környezet).
• Pszichológiai, jogi, mentálhigiénés krízisintervenció
• Áldozatok és bántalmazók számára tanácsadást és folyamatkövetést biztosítunk.
• Fokozatos felkészítése az áldozatoknak az önálló életvitelre, támogató családi és társadalmi kapcsolatok ápolására, illetve kialakítására.
Központ szakemberei: mentálhigiénés szakember, pszichológus, szociális munkás, jogász. Meggyőződésünk, hogy a családban a személyes és lelki biztonság mindenki számára alapvető jog, ami egyben össztársadalmi érdek is.

Búzamag Védett Egység

A fogyatékkal élők életminőségének javítása és esélyegyenlőségük társadalmi ügyének felkarolása céljából a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület létrehozta 2009-ben a Búzamag Védett Egységet a 448/2006. számú törvény értelmében.
A 448/2006 számú törvény értelmében a legalább 50 alkalmazottal rendelkező közhatóságok, közintézmények, cégek kötelesek az alkalmazottak teljes létszámának legkevesebb 4% kitevő arányban fogyatékkal élő személyeket alkalmazni.
Akik nem teljesítik az előbbi előírást, az alábbi kötelezettségek közül választhatnak:

 • havonta befizetnek az állami költségvetésbe egy összeget (melyet úgy számítanak ki, hogy az országos bruttó minimális alapbér 50%-át beszorozzák a fogyatékkal élő személyekkel be nem töltött munkahelyek számlával)
 • az előbbi számítás szerinti összeggel egyenértékben, a fogyatékkal élő személyek által előállított termékeket és szolgáltatásokat vesznek enge¬délyezett védett egységektől

A Búzamag Védett Egység célja a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrálása, új munkahelyek létesítése, lehetőséget nyújtva egyre több fogyatékkal élő személy bevonására a munkaerőpiacba.

Termékeink és szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink:

 • intermediális tevékenységek
 • csomagolás
 • takarítás
 • feliratozás

Termékeink:

 • protokollos termékek
 • kézzel díszített ajándéktárgyak

Miben segít Ön azzal, ha Búzamag Védett Egységünktől vásárol?

 • Fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű személyek munkához jutásában
 • Megváltozott munkaképességű személyek életminőségének javításában
 • Sérült, hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációban
 • Hulladék újrahasznosításában
 • Környezetünk megóvásában
 • Élhetőbb székelyföld kialakításában
 • Gyökereink fennmaradásában

Termékeink története

Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is tudnánk megvalósítani célkítűzéseinket szem előtt tartva szemléletünket, gyökereinket és erőforrásainkat. És ekkor jött a gondolat: Hulladékból fogunk értéket teremteni! Nem utánzunk senkit! A magunk ötleteit valósítjuk meg. Minden egyes termékünknek saját története van, amelyek nagyon sok odafigyeléssel születtek meg. A legelső ilyen termékünk a székely szilvapálinkás üveg, amelyet továbbfejlesztettünk és idővel egyre eredetibb siculicum termékek láttak napvilágot.

Az egyedi székely termékek előállításában szem előtt tartjuk a környezetbarát, a székely kultúra, székely gyökereink őrzését, a saját ötletek, kreatív gondolatok megvalósulását, a mindennapi életben való használhatóságot, az esztétikai élménynyújtást és fejleszthetőség gondolatát, amely a munkafolyamat alatt beépülhet a fogyatékkal élő személyek életvitelébe.